Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 04:39

Sau Thành, dựng núi Bình San,
Cao kỳ một khóm, an nhàn bốn dân.
Đúc tinh thần, ngọc lành cảnh tốt,
Cao thấp đều trọn một thức xanh.
Thợ trời sao khéo tạo hình,
Đá giăng lưng hạm cây đoanh khúc rồng.
Lược đông phong, chải đầu điệp thuý,
Lúc mưa xuân rơi phỉ muôn cành.
Bờn rờn trúc lục thông xanh,
Chồi xuân non bện, lá quỳnh phơi gie.
Ong với ve om sòm cụm liễu,
Bướm dập dìu lẽo đẽo chòm hoa.
Mây liền ba khóm một toà,
Dưới trên bích mát gần xa xanh giè.
Cách bên khe, tiếng ngư ra rả,
Gõ be thuyền, ca vã đòi cung.
Dưới rừng, mấy trẻ mục đồng,
Lưng trâu thổi địch, gió lồng theo khe.
Tiều đi về dùng dằng chẳng dứt,
Cày lân la trưa mặt còn chơi.
Từng kia mây bức xanh tươi,
Đòi thanh đòi nhã, một nơi một nhàn.
Nghĩ thế gian, một bầu phong cảnh,
Sao chi bằng hết chạnh nỗi riêng.
Từng bừng thú dạn chim quen,
Băng xăng tính nước, đeo phiền lòng mây.
Phỉ thay là người này cảnh ấy,
Toại ba sinh như thấy Kỳ viên.
Thích tình vui thú thiên nhiên,
Nương theo tiền vận hổ nhìn phương nao.

Thơ rằng:
Một bước càng thêm một thú yêu,
Lằn cây vết đá vẽ hay thêu.
Mây tùng khói liễu, chồng rồi chập,
Đàn suối ca chim, thấp lại cao.
Luật ngọc Trâu ông chăng phải trổi,
Ngòi sương Ma Cật đã thua nhiều.
Đến đây mới biết lâm tuyền quý,
Chẳng trách Sào Do lánh Đế Nghiêu.


Đông Hồ phiên từ chữ Nôm.