Bao chiếc lá rụng ở trong vườn
Khắp mặt đất một màu trắng xoá
Mùa đông, lại một mùa đông
Căng thẳng như người đi đòi nợ

Những cành cây đang độ sum suê
Sự đau đớn đã đẩy lên đỉnh điểm
Cây đào qua bao nhiêu cắt xén
Nó đã mang hình dạng của sang năm

Thế giới này biết bao rộng lớn
Những nghĩ suy trong tấm hình đã phai màu
Hãy mang chiếc thang về nhà đi nhé
Có lẽ bầu trời không phải của bạn đâu


Nguồn: Thi nhân kim cổ 5 châu (sưu tầm, chọn dịch và giới thiệu), Phạm Thanh Cải, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)