Ngoài ô cửa sổ lạnh căm
Không vì hoa tuyết cuối năm bay nhiều

Quét đi lá rụng bao nhiêu
Cũng không quét hết những chiều lá rơi

Trẻ thơ đùa nghịch vui chơi
Hát ca thoả thích dưới trời biếc xanh

Đạp xe trong tuyết lướt nhanh
Dường như không chỉ hai vành xe lăn

Người thì mong nhớ mùa xuân
Người thì xuân đến muôn phần bi thương

Tán thông xoè rộng bốn phương
Nhựa thông lan toả thơm hương đất trời


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)