Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 04:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:50

送使吟

江岸梅花正白,
船頭細雨斜飛。
行客三名北去,
將軍一棹南歸。

 

Tống sứ ngâm

Giang ngạn mai hoa chính bạch,
Thuyền đầu tế vũ tà phi.
Hành khách tam danh bắc khứ,
Tướng quân nhất trạo nam quy.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông hoa mai đang lúc nở trắng,
Mưa nhỏ bay chênh chếch đầu mái thuyền.
Hành khách ba người về phương Bắc,
Tướng quân một mái chèo quay về Nam.


Khoảng năm Nguyên Thống (1333-1334), Mạc Ký được sung vào số người đi tiễn sứ nhà Nguyên là Hoàng Thường 黃裳. Gặp được một người sành thơ như ông, viên sứ giả phương Bắc rất lấy làm thích thú. Và cả hai đã cùng nhau xướng hoạ trong suốt những ngày gặp gỡ. Đến lúc xuất hành, Mạc Ký tiễn sứ bằng một bài lục ngôn này. Đây cũng là bài thơ duy nhất của ông còn truyền lại đến nay.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mùa mai hoa nở trắng bờ,
Ðầu thuyền mưa bụi vật vờ bay ngang.
Bắc phương ba khách lên đàng,
Về nam, ông tướng thuyền nan một chèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Trên bến, hoa mai đua trắng,
Đầu thuyền, mưa bụi tạt ngang.
Hành khách ba người về Bắc,
Tướng quân một mái quay Nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến sông trắng rộ hoa mai nở
Chênh chếch đầu thuyền mưa bụi bay
Hành khách ba người về xứ bắc
Tướng quân một mái cõi nam quay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ sông đang nở trắng hoa mai,
Chênh chếch mái thuyền mưa nhỏ bay.
Hành khách ba người về hướng Bắc,
Tướng quân một mái cõi Nam này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời