Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hán
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 17:23

寫意其一

寂寥荒館閉閒門,
苔徑陰陰屐少痕。
白髮顛狂塵夢斷,
青氈泠落客心存。
高山流水琴三弄,
明月清風酒一樽。
醉後曲肱林下臥,
此生榮辱不須論。

 

Tả ý kỳ 1

Tịch liêu hoang quán bế nhàn môn,
Đài kính âm âm kịch thiếu ngân.
Bạch phát điên cuồng trần mộng đoạn,
Thanh chiên linh lạc khách tâm tồn.
Cao sơn lưu thuỷ cầm tam lộng,
Minh nguyệt thanh phong tửu nhất tôn.
Tuý hậu khúc quăng lâm hạ ngoạ,
Thử sinh vinh nhục bất tu luận.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Tịch liêu quán đóng cửa buồn
Đường râm bóng lặng thiếu mòn gót rêu
Đảo điên giấc mộng bạc đầu
Chiên xanh để lạnh lòng rầu với ai
Non cao nước chảy cầm dài
Trăng thanh gió mát rượu ai bạn bầy
Gác tay kê gối nằm say
Một đời vinh nhục ta đây chẳng màng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

THẢ CHÚT HỒN
Quán hoang cảnh vắng, cửa then cài
Tịch mịch lối rêu thưa dấu hài
Dứt mộng điên cuồng vuông tóc nhuốm
Gom hồn héo rụng tấm chăn phai
Núi cao nước chảy đàn ba khúc
Gió mát trăng trong rượu một chai
Say khướt kê tay thay gối ngủ
Đời kia vinh nhục khỏi ai hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời