Chậm bước theo mưa chiều đại nội
luồn qua cửa phủ ngắm thu phai
đường xưa khoác áo rêu phong ngủ
còn thức đâu đây những dấu hài?

trầm mặc bên hồ bông xứ rụng
mơ màng công chúa hát nam ai
phím vỡ tơ chùng tình dẫu muộn
tạ lòng nhau một thoáng hương bay.


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" số 67 ngày 1/9/1991