Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/07/2009 22:16

Bàn tay ngón ngắn ngón dài
Ngón nâng tà lụa
Ngón cài tóc mây
Ngón đàn ru trái đất quay
Ngón thủ sợi khói
Ngón cay mắt tình
Ngón nào bùa phép hiển linh
Để anh lỡ nắm không đành
Buông ra