Sáng lên giảng đường chợt nhớ em
Ta xa cách chừng hơn năm lẻ
Nhớ ánh mắt ngày xưa đối mặt
Giữa giảng đường xao xuyến lòng anh.

KTX chiều mưa mình anh giá lạnh
Nhớ em nhiều thao thức tàn canh
Thầm dệt mộng cũng ai tình đẹp
Trông bóng em về sưởi ấm lòng anh.

Xin một lần được nói cùng em
Tiếng yêu kia bao lần muốn ngỏ
Dẫu em biết tấm chân tình đó
Yêu em nhiều chỉ biết lặng thinh.

KTX vắng em thêm buồn tỉnh lẻ
Góc giảng đường thơ thẩn mình anh
Trên đường đời bao giờ em chợt nghĩ
Tấm chân tình ai đó làm thinh.

Xa Cần Thơ tìm quên tình nhỏ
Chốn Sài Gòn lận đận công danh
Phương nao thầm mong em hạnh phúc
Khẽ trách lòng sao mãi làm thinh

SG - 2009