Mưa xuân đã ngừng rơi
Nắng hạ mới nửa vời
“Nhàn” giữa trời lơ lửng
Nuốt chửng ta với đời

Thái Nguyên , 15/4/2022