Hình như thu ngủ quên trên cành lá
Để nắng vàng trên tảng đá rung rinh
Hình như anh bỏ quên ánh bình minh
Vào đôi mắt có hình anh trong đó

Mắt của anh không gợn mây cùng gió
Chẳng giống em ngấp ngó lại ngại ngùng
Anh ơi anh đừng lạnh lùng như thế
Lấy em về thêm một vế nhân đôi

13/2/2022 Valentine vui vê