Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2005 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2006 03:23

告疾示眾

春去百花落,
春到百花開。
事逐眼前過,
老從頭上來。
莫謂春殘花落盡,
庭前昨夜一枝梅。

 

Cáo tật thị chúng

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

 

Dịch nghĩa

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa nở.
Việc đời theo nhau ruổi qua trước mắt,
Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu.
Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết,
Đêm qua, một cành mai đã nở trước sân.


Tiêu đề do Lê Quý Đôn thêm trong Toàn Việt thi lục.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xuân đi hoa rụng tơi bời
Xuân về hoa lại mỉm cười với nhau
Dòng đời qua trước mắt mau
Trên đầu tóc đã điểm màu thời gian
Chớ tin xuân hết hoa tàn
Đêm qua một nhánh mai vàng trước sân


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân về trăm hoa khai
Việc đời qua trước mắt
Già trên đầu sương phai
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Sân trước đêm qua một nhành mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa tươi
Việc đời qua trước mắt
Tuổi già về trên đầu
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Dêm qua sân trước một nhành mai.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Thương

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa tươi.
trước mắt việc đi mãi,
trên đầu già đến rồi.
chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua, trước sân, một cành mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân qua tàn tạ trăm hoa
Xuân về đua nở đậm đà sắc hương
Đã hay muôn sự vô thường
Ngoảnh đầu chốc điểm tóc sương già rồi
Đừng buồn xuân hết hoa rơi
Đêm qua mai nở sáng ngời ngoài sân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Xuân đến trăm hoa nở,
Xuân đi trăm hoa phai.
Trước mắt việc trôi mãi,
Trên đầu già đến ngay.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Trước sân còn đấy một cành mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Xuân qua tàn tạ ngàn hoa rơi,
Xuân tới muôn hoa lại thắm tươi.
Trước mắt việc đời trông bất tận,
Trên đầu già đã đến nơi rồi.
Xuân tàn đừng tưởng hoa rơi hết,
Sân trước đêm qua mai nở tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]