Tôn vinh ánh Mặt trời nay trở lại,
Gió thanh bình ru bước chàng ra khơi,
Nước ngủ yên còn trái đất thức rồi,
Nén sao được, với người đang thỏ thẻ

Trong dòng êm ái, để mình tô vẽ
Ngàn hoa mang nhiều màu sắc khác nhau.
Chim trên cây thật kỳ diệu gì đâu,
Và lữ khách đã quen rồi có lẽ;

Các tiên nữ có nghìn trò vui vẻ
Dưới trăng thanh, múa trên cỏ tả tơi.
Anh có muốn, gió, đùa hạnh phúc đôi,

Và điều đó từ nơi anh hết thảy?
Mặt trời của em anh mang trở lại,
Và anh thấy rằng em đẹp đẽ thêm.