Nắng mai, hạnh phúc biết bao
Tràn trên khuôn mặt xôn xao tuổi trời!
Endymion hôn thay lời
Cho em mật ngọt dịu vời yêu thương!

Hoả tinh cùng Thuỷ, Kim tinh
Cả Thiên đường đã trở thành giá băng
Mộc tinh lấp lánh xa gần
Cho anh vui ấm mấy năm tình đầu.

Nơi Thiên đường rực tình trao
Thần linh bước xuống kết giao với người
Nhưng, yêu đừng để xa rời

Mùi quen đã hợp xin người đừng thay
Lỗi lầm hãy chớ nên gây
Em không phải sống những ngày vô duyên.