Quyết rằng, em sẽ cam đoan
Từ ngày em biết rõ chân dung người
Đời đâu có người giống người
Lần đầu tiên đã yêu người như anh

Rồi, yêu đắm đuối trong tình
Buồn lây với nỗi niềm anh ưu phiền
Cho nên em cố hồn nhiên
Để anh càng muốn yêu thêm nhiệt tình.

Tình ai không muốn cao lên
Trời sinh số phận vậy nên nghĩ gì?
Đừng mơ hay tiếc mà chi

Phong ba, bão tố cuốn đi chẳng chừa
Em tin yêu thế cũng vừa
Ai ơi, chớ lấy tình đùa với nhau.