Nâng niu bộ ngực xinh này
Từ em biết sắp chia tay cuộc trần
Nếu cùng anh sống trọn phần
Những ngày ngắn ngủi em càng muốn yêu.

Nếu ôm em nói: thương nhiều
Bằng lòng nhau để nuông chiều nhé anh
Dù cho bão tố hoành hành
Không ngăn cách được em anh trong đời.

Cho em ôm sát anh ơi
Em như trái mộng suốt đời ôm cây
Phút giây tử biệt, lạ thay

Ngọt ngào anh đổ cho dài ái ân
Còn em tâm trí lui dần
Chết trong hạnh phúc, ngàn lần sống hơn.