Lute, cùng mắc đoạ với em
Chứng nhân của tiếng môi rên trong tình
Bộ điều khiển mọi chân thành
Khi em than thở có anh dỗ dành

Khóc vì em gọi tình anh
Bắt đầu hoà điệu âm thanh ngọt ngào
Đột nhiên có tiếng âu sầu
Để thành cung điệu dung hoà tiếng ca

Nếu anh không đủ thiết tha
Chắc em không thể vỡ oà tiếng môi
Rồi khi em thở dịu vời

Anh càng âu yếm xua trôi muộn phiền
Lòng em thấy lại bình yên
Mong đời kết thúc bao đêm mộng sầu.