Tóc vàng vương miện đội lên
Với nhành nguyệt quế làm nền tươi xanh
Có khi chẳng hợp với anh
Vì trông ra dáng cây xanh, đá già

Những người đức tính lan xa
Trên hàng danh dự vượt qua mọi người
Phòng cao chờ đợi gót dời
Cho tim em đến rã rời đam mê

Đức nhiều làm khác anh đi
Ai là diễm phúc anh suy tôn hoài
Lòng anh có thể đổi thay?

Đức của anh đáng hàng ngày ngợi ca
Trong em càng thấy thiết tha
Đem tình yêu đốt cháy hoà tan anh?