Sao Kim, lấp lánh trên trời
Hãy nghe em hát trọn lời tình ca
Mặt anh ánh sáng rọi qua
Trong khi mải miết trên da thịt này.

Mắt em dễ chịu lạ thay
Không còn khóc với mệt nhoài nơi anh
Giường êm lệ đẫm ướt dầm
Toàn trang tác phẩm đã nằm mắt anh.

Người nghe mệt mỏi chiếm nhanh
Ngọt ngào còn lại để dành ngủ ngon
Cơn đau đến sáng vẫn còn

Và em như thể nghe hồn rụng rơi
Chiếc giường em muốn xa rời
Khóc rên đã đủ tàn hơi đêm dài.