Hãy nhìn lại đôi mắt nâu
Thở dài, cho mắt lệ sầu tuôn rơi
Những đêm vô vọng đợi chờ
Những ngày chỉ thấy hững hờ mà thôi.

Buồn, ôi khao khát rã rời
Thời gian đã mất, còn chơi vơi buồn
Tái tê dài tiếp mỏi mòn
Người ai nỡ tệ để buồn đời em.

Từng phần thân thể trong em
Anh đà chiếm hữu và chiêm ngưỡng rồi
Mắt soi lên khắp thân người!

Như tìm kiếm món đồ chơi trên mình
Tim em rối nhịp thật kinh
Đồ chơi bị cắp theo nghìn lửa yêu.