Như một đứa trẻ, trái đất sẽ đi ngủ,
ít ra như người ta nói.
Nhưng con chưa mệt, nó nói.
Và bà mẹ nói, Có thể con chưa mệt nhưng mẹ đã mệt rồi—
Bạn có thể thấy nó trên gương mặt bà, ai cũng có thể.
Vậy là tuyết phải rơi, giấc ngủ phải đến.
Bởi bà mẹ đã ngán đến tận cổ đời mình
và cần sự yên tĩnh.