Đây kết thúc, thì nơi khác bắt đầu.
Trên, một dải xanh lam; mà dưới sâu,
là một dải xanh vàng, xanh hồng đậm.

John ở phía chân trời: anh ước ao
cả hai cùng một lúc, chỉ mong sao
mọi thứ đều cùng thời điểm như nhau.

Cực kỳ quá dễ. Mà là duy nhất
ngay điều lúng túng. Giữa hạ nôn nao-
tất cả mọi thứ đều là khả thi.

Nghĩa là: đời không kết thúc nữa chi.

Làm sao mà em bỏ xa chồng được
đứng trong vườn
mà mơ được, nắm ghì
cái bừa của anh, lòng thật hăng say
dự định rêu rao lên khám phá này

như ngọn lửa của mặt trời tháng hạ
thật tình em thì cứ mải loay hoay
vũ trụ càn khôn thì đã bao hàm
rừng phong thì cũng cháy bừng lan
cả khu vườn cho đến đường biên giới.