Hồn em mây đến nhấn chìm
Nên em không thể săn tìm nữa chi
Súng thì em giữ tay ghì
ngay trên dấu vết thỏ đi chưa nhoà.

Như từ sinh vật đó ra
không ai quyết
để thoát xa hay còn
vướng trong mắt kẻ đang dòm-

Lần đầu mới biết
mắt hồn trống không
Làm sao có thể trông mong
Giết và chất vấn ngay trong một lần.

Thế rồi, màn trập gãy ngang
Thỏ thì được thoát. Anh càng nhẹ bay
qua khu rừng vắng vẻ này.

Một phần đó chính em đây
Vật hy sinh ở trong giây phút này.
Nạn nhân mới có phận này.

Thợ săn, tin tưởng
miệt mài ra tay
Xin cho xé nát chỗ này:

phần thân thể đó an bài cho anh.