Chợt tia nắng loé
chen ngay
giữa hai thông đứng, rủ đầy lá kim

giờ đây rạng rỡ mặt lên
trên cây
lông vũ, tung đầy trời cao—

Mùi thông trắng. Thoảng ngạt ngào,
dập dồn hơn nữa khi ào gió qua
âm thanh kỳ lạ ngân nga,
như trong phim tiếng gió gào miên man—

Đong đưa bóng thả. Sợi dây
tạo âm thanh. Vọng bên tai anh giờ
hợp âm của tiếng hoạ mi,
chim trống tán tỉnh bên chim mái kìa—

Sợi dây. Đánh võng đan chia
lắc lư trong gió, chẳng
lìa cây thông.

Mùi thông trắng. Thoảng lên không.

Anh nghe thấy tiếng của lòng mẹ em
hay là cây vọng tiếng lên
khi làn không khí chui lèn qua cây
âm thanh gì nữa nơi này,
qua rồi chẳng thấy bên tai còn gì?