Nhớ lần anh tỏ ước ao?

Cho em làm được biết bao mộng lành.

Có lần em nói dối anh
về con bướm. Mà em thành ngẩn ngơ
những gì anh đã ước mơ.

Những gì em ước có ngờ không anh?

Không biết. Có về với anh,
làm sao để được trọn tình bên nhau.

Lòng em hằng vẫn ước ao.
Một bài thơ khác ước bao lâu rồi.