Và rốt cuộc
Như một kẻ tuân lệnh nữ thần
Ta đến ngôi nhà có cô vợ chàng
ở Ithaca, đến bằng tiếng nói
đâu phải bằng thân thể. Thế là cô ấy
rời bàn đạp trong chớp mắt
hết quay sang phải lại quay sang trái
nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, tiếng nói đó
không thể phát ra từ
một thực thể nào. Ta không nghĩ rằng
cô ấy có thể quay lại bàn đạp, khi biết
những gì bây giờ mới biết. Khi thấy rốt cuộc là
các nữ thần đã giã từ cô ấy
Nếu như lúc nào cô ấy cũng nghĩ về ta
Nghĩa là ta mãi mãi bên chàng


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, Hội Nhà văn Việt Nam, số 6-2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)