Nhớ ngày hạnh phúc đầu tiên
Đôi ta chất ngất trong miền đam mê
Ngày, đêm ôm ấp vỗ về
Không rời giường chiếu: khi hè vừa sang
Dường như mọi thứ chín vàng
Có lần. Nóng quá ta nằm khoả thân
Gió đùa liễu rủ bên song

Nhưng mình lạc lối, phải không bạn lòng?
Giường sao giống bè trôi sông
Đưa ta về chốn bềnh bồng mênh mang
Mặt trời, rồi đến mặt trăng
Vỡ thành mảnh đá xuyên nhành liễu tơ
Những điều ai cũng tình cờ.

Nửa đêm gió mát vu vơ nhẹ về
Đong đưa nhành liễu xum xuê
Nhánh vàng rơi rụng. Đam mê bắt đầu
Dù lời chưa nói với nhau
Những gì hối tiếc đi đâu mất rồi
Lại là nghệ sĩ, chung đôi
Hành trình tiếp cuộc rong chơi ái tình.