Cả ngày em cố để nhận ra
nhu cầu khao khát. Giờ, tối nhoà,
cảm thấy buồn cay cho đôi lứa,
thợ xây, máy bào gỗ phân ra,
bởi vì em cứ kiếm tìm hoài
thường thì quanh đám cây du này
và chú xem tiến trình tác tạo
cây oằn mình rổi chẳng động lay
là cơn dằn vặt, và thấu hiểu
chẳng hình thù nào ngoài dáng thô.