Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ernest Hemingway (3 bài)
- Jimmie Davis (1 bài)
- Edward Estlin Cummings (52 bài)
- Lou Handman (1 bài)
- Laura Riding Jackson (1 bài)
Tạo ngày 21/11/2008 05:58 bởi hongha83
Louise Bogan (1897-1970) nữ thi sĩ, nhà phê bình văn học người Mỹ. Tác giả của một số tập thơ và văn xuôi tiêu biểu như: Mùa hè u ám, thơ (Dark Summer, 1929); Thơ và thơ mới (Poems and New Poems, 1941); Bến phà say ngủ, thơ (The Sleeping Fury, 1937); Tập phê bình chọn lọc: Thơ và văn xuôi (Selected Criticism: Poetry and Prose, 1955).

Nguồn: http://www.poets.org/poet.php/prmPID/77