Ở nghĩa địa Ivry
Nơi mồ chung sâu thẳm
Một đêm không trăng sáng
Đã yên nghỉ Pêri

Nhưng người nằm dưới mộ
Vẫn quấy bọn giết người
Linh thiêng là những nơi
Lệ nhân dân đã nhỏ

Ở nghĩa địa Ivry
Dưới những nạn nhân khác
Chúng bày thêm tội ác
Tưởng vùi dập Pêri

Tên giết người lúng túng
Trước vết máu long lanh
Để người qua không biết
Chúng bắt lính đứng canh

Trong nghĩa địa Ivry
Tay không mới được viếng
Bọn cường quyền bày chuyện
Vì chúng sợ Pêri

Bóng đêm vẫn đe doạ
Nơi người chết tinh anh
Ở đây hoa màu xanh
Không hiểu sao vẫn nở

Ở nghĩa địa Ivry
Mặc dầu cửa đóng kín
Có người nào đêm đến
Mang hoa cho Pêri

Mảnh trời im phăng phắc
Mặt trời đẹp khi mưa
Kỷ niệm mắt xanh đưa
Với ai không đáng chết

Ở nghĩa địa Ivry
Các bó hoa đau khổ
Có những màu dịu nhẹ
Để vui lòng Pêri

Trong cánh hoa sống lại
Xứ trong sáng quê hiền
Cùng với Địa trung hải
Tulông thuở hoa niên

Ở nghĩa địa Ivry
Tình kia hoa nhắc lại
Sinh ra trong buổi sớm
Nơi đã chết Pêri

Sợ cái chết anh hùng
Lũ độc tài bất lực
Đấy là thứ rượu mạnh
Khơi căm giận toàn dân

Ở nghĩa địa Ivry
Người ta không thể cấm
Gió nhắc người đến viếng
Cái tên của Pêri

Bọn bắn người nhớ đấy
Pêri hát thế nào
Đấy là lửa không nguôi
Ủ đây nơi khác cháy

Trong nghĩa địa Ivry
Người vẫn còn hất mãi
Những bình minh còn nữa
Và còn những Pêri

Ánh sáng nay như xưa
Người nào mang có chết
Người khác mang tiếp theo
Không gì phai nhạt được

Ở nghĩa địa Ivry
Dưới vô tình mặt đất
Vẫn đập vì nước Pháp
Trái tim của Pêri


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)