Anh thấy không chiến tranh
Như ngoài đồng cỏ dại
Người ta phải làm thinh
Chết đi không còn nữa

Không được nói Chiến tranh
Có thể ngăn Hãy nhớ
Hỡi nhân dân phải giành
Tương lai ta phải giữ
...

Phải có lửa chiến tranh
Để cứu loài lang sói
Với bọn chúng đã đành
Bạo lực là tất cả

Đến một lúc nào đó
Để khỏi bị vạch trần
Những việc làm đen tối
Cứu cánh là chiến tranh

Chiến tranh và chiến tranh
Mười bốn và Ba chín
Những bộ trưởng sẽ giành
Cho nó quần áo mới
...

Một khi xảy chiến tranh
Giết là thay tất cả
Luật lệ của lửa binh
Không cần gì lẽ phải

Tàn phá của chiến tranh
Mỗi bước đi quá khứ
Mất tất cả bóng hình
Trong sắc màu máu đổ


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)