Tôi vội níu đám mây vàng tía cuối
Làm dù che cho chim chóc hoặc hoa
Che cho ai cùng mái tóc thướt tha
Trước khi bóng mặt trời tàn lụi xuống

Giữa các ngón tay tôi đầy sầu muộn
Tháng ngày là tiếng họng của bồ câu
Vụt trong gương tôi mang ảo ảnh vào
Nếu che nổi thiên đường trên mặt đất

Chỉ chơi thôi
với thiên thần
chất ngất
Chim sẻ
vượt trời mưa đá bão giông
Bay quên đi vòng tay với chuyện lòng
Nhẹ hơn ánh bạc trời tôi yêu dấu

Vượt qua núi xa lìa cơn mộng ảo
Thiên nhiên oằn mình biết tôi đáng giá chi.