Tạm biệt! bờ bến quê hương
Dần xa mờ khuất sau lườn nước xanh;
Gió đêm than thở, máy gầm,
Ré lên cùng những thanh âm biển già.
Mặt trời trên biển bao la
Dần dà chìm xuống đi vào biển hoang;
Tạm biệt anh em vội vàng,
Quê hương yêu dấu-Hãy an giấc nồng!
Vài giờ ngắn ngủi, quay vòng
Để sinh ngày mới trên dòng thời gian;
Chào bầu trời tôi mới sang,
Nhưng không phải đất mẹ hằng trong tôi.
Hoang vu là chốn riêng tôi,
Để tôi sưởi lại một đời tàn phai;
Trên tường cỏ dại chen đầy;
Chó tôi đang sủa ở ngay cổng nhà.