Tựa như mộ đá lạnh lùng
Níu chân du khách ngày thường qua đây;
Để, khi xem mỗi trang này,
Cho tôi ánh mắt phút giây thâm trầm!

Rồi khi người đọc tên thầm,
Không chừng nhắc đến nhiều năm sau này,
Xem tôi như một thi hài,
Và tim tôi được chôn hoài nơi đây.