Như những chàng trai bên kia bờ đại dương
Mua tự do bằng máu xương, rẻ đấy!
Nào ta, trai tráng, lên đường
Đả đảo tất cả các nhà vua, trừ Vua Phá máy

Khi tấm vải ta dệt đã xong xuôi
Ta rời con thoi và thanh gươm cầm lấy
Cho hắn, ta sẽ ném tấm vải liệm lên người
Và nhuốm tấm vải trong vũng máu từ tim hắn chảy

Dù tấm vải liệm sẽ đen như tim bậc đế vương
Vì huyết quản hắn là bùn nhơ mục nát
Nhưng đây chính là giọt sương
Tắm cho xanh tươi đưới ánh dương
Cây tự do được trồng bởi Ludd!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)