Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/02/2015 04:32, số lượt xem: 442

Nếu có thể
Tôi muốn chết đi
Thoát khỏi vỏ ngoài và bay lên trên đó
Lửng lơ, giữa trời và cỏ
Nếu có thể thì tôi muốn chết đi

Nếu có thể
Thì hãy giết tôi đi
Hứa dành cho em một nụ cười sau rốt
Nụ cười thanh thản và nếu không đường đột
Có thể xin em quên tôi đi?

Nếu có thể
Thì hãy để tôi đi
Hỡi luyến lưu, hỡi những người trần tục
Giải thoát nhau và tặng một kết thúc
Đừng nặng lòng, chỉ hai chữ biệt ly

Nếu có thể
Thì đừng đập cây đàn
Đừng gào tên tôi và đừng rơi nước mắt
Đừng chợt nhớ về tôi những ngày đời lặng
Tri kỷ… điềm nhiên tiễn nhau đi