Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:39, số lượt xem: 260

Yêu nhau lúc ấy trăng tròn
Đến nay trăng khuyết vẫn còn yêu nhau
Cạp thương rổ rá vào nhau
Bẻ ngang cái cọng cỏ nhàu vẫn xanh
Pháo giăng bốn mặt lũy thành
Bắn cho tan xác cái thành lũy kia.

Lật trang cuốn tập vở bìa
Vẽ rồng vẽ rắn lia chia câu thề
Ngoằn ngoèo cọng bún bùa mê
Cuối cùng khoái nhất - hê hê em cười

Thế rồi xuôi ngược ngược xuôi
Chở em lắt lẻo bùi nhùi sau lưng
Sẵn sàng bốc lửa tưng bừng
Đốt anh cháy hết chẳng nhưn nhị gì.