Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:15, số lượt xem: 298

Vô vi là giấc mơ hoa
Trang Chu chợt tỉnh bướm là là bay
Muội về bé bỏng không hay
Nhà chồng ở tận bến này buồn thiu
“Bồn ca” ai hát buổi chiều
Người đem tam muội đốt liều hoàng hoa
Quan san lỏng lẻo rơi đà
Biên thành người cũ vị tha cho tình
Đúc khuôn đáy nước tấm hình
Nín hơi mà lặn bọt phình phình tan.