Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 10:07, số lượt xem: 375

Đất nghèo sinh hào kiệt
Khí phách ở năm châu
Ruộng đồng sinh bảo ngọc
Lúa ngậm sữa đòng đòng.

Ngựa hồng còn rong ruổi
Cuối đất với cùng trời
Xuân thu bao nhiêu độ
Cỏ xanh úa lại tàn
Trời tạnh bóng mây quang
Người đời không quên lãng
Bạch mã của Đường Tăng
Cúc cung và tận tụy
Thiên lý vượt dặm ngàn
Công thành hơn Đại Thánh
Vì mấy thuở lênh đênh.

Thác tuôn ngàn nước xuống
Tắm gội trong nhọc nhằn
“Mười năm mài gậy sắt
Kim sẽ tự nhiên thành”. (1)

(1) Thoát nghĩa từ: “Thập niên ma nhất kiếm. Công đáo tự nhiên thành”.