Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 12/08/2015 22:54, số lượt xem: 272

Tiếng cồng chiêng âm ba rền rĩ
Gọi ma rừng xó núi hát đồng ca
Có điệu khèn bả lả ba la
Có sơn nữ da nâu vú tròn trinh trĩnh.