Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 13:11, số lượt xem: 269

Sông Hồng xuôi chảy nghìn năm trước
Và đến nghìn sau vẫn sắc hồng
Tinh anh huyết lệ đời dân tộc
Thắm rỏ dòng sông một sắc hồng.