Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 16:45, số lượt xem: 268

Em ơi anh nhớ em nhiều lắm
Đấu tình không đủ để đong thêm
Rượu ư! Anh uống thành nước lã
Không say bằng mật ở môi em.