Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 09:30, số lượt xem: 390

Ta về giũ áo
Bụi trần tung bay
Mịt mù dã thoại
Chuyện cũ tro tàn
Nhớ thuở hồng hoang
Từng đàn người vượn
Trời đen nước cợn
Hang đá âm u
Ánh lửa tù mù
Tiếng tru sói vọng
Tử thần nép bóng
Lưỡi hái vươn ra
Lập lòe thép ma
Người người sợ hãi
Nằm co xếp lại
Tấm da đắp chung
Đêm xuống buông chùng
Từ trong hơi thở
Hơi ấm tình thâm
Như sợi chỉ hồng
Dài hàng thiên kỷ
Qua bao mộng mị
Mấy cuộc bể dâu
Đến tận bây giờ
Còn bao nhiêu đoạn?