Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 09:31, số lượt xem: 251

Nhà giáo là vinh quang
Nào ai được vinh vang
Nhưng trong bao tục lụy
Nửa chữ cũng là thầy
Kiến thức là vô tận
Đâu nói chuyện vơi đầy
Tình người lưu hậu thế
Há cần vinh vang sao?
Và tượng vàng bia đá
Không cần đao búa to
Trời ngang một ngọn lửa
Cháy mãi mấy ngàn năm
Một cuộc tình vạn nẻo
Yêu người bởi trái tim.

Xẻ đôi lòe tia chớp
Chém một vạch ngang trời
Thị phi công bình luận
Người đời sẽ biết thôi.

Trời ngang một ngọn lửa
Cháy mãi mấy ngàn năm...