Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:47, số lượt xem: 263

Người đã theo chồng xa lơ lắc
Bài văn một đoạn chấm ngang xương
Em vốn xem ta là thằng ngốc
Đã lỡ cùng nhau một đoạn đường.