Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 09:32, số lượt xem: 255

Che nón ngang trời mưa đổ lệ
Người đi biền biệt có trở về?
Nào ai biết được – rằng tạm biệt
Hay lần này nữa – mãi phân ly!