Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 00:38, số lượt xem: 261

Sầu nghiêng soi bóng lục
Đá mềm theo nhan sắc
Ngã lòng...