Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 19:50, số lượt xem: 285

Ngày mai nếu nắng còn chưa tắt
Thì sẽ đợi người chỗ bóng râm

Ngày mai nếu mưa còn đổ xuống
Ta sẽ vì người thả rông thơ

Ngày mai nếu gió còn đổi hướng
Ta sẽ vì người vững dạ yêu

Ngày mai nếu xanh trôi vào mộng
Ta sẽ vì người níu áng mây