Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 19:56, số lượt xem: 357

Mấy trăm năm mãi đánh cờ
Kiều Kim giăng mắc nghi ngờ cho Vân
Thế thì lấy quách cho xong
Gánh chồng con chị ghé phần cho em.

Mười năm lưu lạc giang hồ
Chị thì sống trọn những giờ buồn vui
Cũng là cạn hết kiếp người
Cũng là hỉ hả một đời bi hoan.

Còn em gối phượng chăn loan
Người đời cười nụ phúc phần trời cho
Hiểu gì? Tất bật sớm trưa!
Đêm đêm ôm mối tơ thừa người ta
Cùng chung một phận đàn bà
Sao em ngao ngán những giờ trống không

Chị giành sắc sảo khôn ngoan
Bao nhiêu vô vị đổ dồn cho em
Rửa nhà, quét bếp, nấu canh
Chàng Kim phưỡn bụng ngã cành lăn ra
Rồi thì ngâm ngẩm ngâm nga
Bài thơ thề hẹn đã ngà màu men.

Mấy trăm năm vạn nỗi niềm
Cuộc cờ chị mãi vầy duyên rối bời?
Thế thì lấy quách cho xuôi
Em xin trả lại gánh đời đã mang.