Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:48, số lượt xem: 298

Từ nay tôi chẳng còn buồn
Vì em cướp cạn nỗi buồn của tôi
Từ nay tôi lại thấy vui
A Tỳ địa ngục mở hồi chuông ngâm

Phật người ma quỷ ôm chầm
Hót lên mấy tiếng tay cầm lấy tay
Điệu “Van” (1) cùng nhảy cuồng say
Quan Âm cười ngất ôm xoay thị Mầu
Quang Trung xoa vội cái đầu
Thấy mình trọc tếu qua cầu thành sư
Ừ thôi thoáng chút ngần ngừ
Cười vang ngật ngửa nhà sư anh hùng

Trí Thâm gậy quật Đài Sơn
Triều âm sóng vỗ nỗi hờn mất tiêu
Mâu Ni thả một cánh diều
Che trùm trời đất cái điều hư không.

Hào quang lấp ló chùa trong
Khói nhang quấn quít như vòng xích treo
Tôi đu qua một cái vèo
Bờ tường hoa chúc bắt heo mập về
Tỳ kheo la hán tung hê
Đẩy đưa cẩm thạch lối về Phật quang
Ố là chạm lóe mấy gian
Tôi qua bên đó thắp làn hương ca
Chách bùm, bùm chách, cha cha
Niệm câu phật hiệu gọi là “Tăng-gô” (2).

Nhìn qua bát nước ngọc hồ
Thấy trong bóng múa lô nhô có mình...

(1) Valse: điệu khiêu vũ Valse.
(2) Tango: điệu khiêu vũ Tango.