Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 13:14, số lượt xem: 275

Mê Kông chín khúc vươn ra bể
Chín dòng sữa mẹ ngọt ngào thay
Nuôi lớn cha ông ngày mở cõi
Nôi thuyền bé ngủ buổi chiều nay.